Welkom / Welcome Konsep / Concept Gallery Voordele / Advantages Kontak / Contact
Welkom / Welcome
Konsep / Concept
Gallery
Voordele / Advantages
Kontak / Contact
Brosjures/Brochures
 
THE CONCEPT
Each Pillar of Remembrance provides for niches that accommodate 2 cremations per niche.

E
ach niche is finished with a memorial plaque for personalised inscriptions.

The Pillar of Remembrance is space-efficient, can be erected on any location (church grounds, gardens, parks etc) and requires only a site plan for local authorities.

The Polymer Concrete material is 4x stronger than conventional concrete, more resistant to chemical environments, carbonisation and water/weather factors. It also resists thaw/ freeze actions.


 

web_pic_3

Nis Grote / Niche Size:

735mm x735mm x 1885mm


Nisse per Pilaar:

Niches per Pillar:


12 ; 18 ; 4 of/or 30.NUUT/NEW...

Gedenk Muur / 

Wall of Remembrance 

IMG_2026DIE KONSEP

Elke nis kan 2 verassings akkommodeer en is afgerond met ‘n gedenkplaak vir persoonlike inskripsies.

Die  Gedenkpilaar neem min spasie op, kan op enige perseel opgerig word (kerk, park, tuin ens) en verg slegs ‘n tereinplan vir plaaslike owerhede.

Die “Polymer” beton is 4x sterker as konvensionele beton en bied beter weerstand teen chemiese reaksies, karbonisering, water/weer invloed & klimaatveranderinge.

Pillar3Gedenk Muur: Flink en netjies gebou uit Pilaar komponente.


Wall of Remembrance: Expertly constructed from Pillar components. 


Welkom / Welcome | Konsep / Concept | Gallery | Voordele / Advantages | Kontak / Contact
Site Map